Mis on CBS?

CBS – Community Bible Study

Kolm põhilist märksõna: Piibel Osadus Jüngerlus

Visioon: Jumala Sõna kaudu muudetud elud.

Missioon: Armastavas ja hoolivas kogukonnas kasvatada meie Issanda Jeesuse Kristuse jüngreid, kõigile avatud sügava piibliõppe kaudu.

Eesmärk: Jumala Sõna kõigile, kõikjal.

CBS tegevus põhineb misjonikäsul “Neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud.”. Tahame anda oma panuse ja aidata kaasa misjonikäsu täitmisele. Tahame toetada kohalikke kogudusi selles töös. Tahame näha inimeste elusid muutumas, kui nad õppivad sügavamalt mõistma Jumala Sõna. Selleks, pakume materjale ja töövahendeid sügavaks süstemaatiliseks piibliõppeks grupis. 
 CBS on enamat kui piibliõppe. Meie lähenemine piibliõppele koosneb viiest elemendist. Need koos aitavad kinnistuda Jumala Sõnal inimeste südametesse ja aitavad kaasa elude muutumisele Jumala Sõna kaudu.